Giới thiệu về trường tiểu học Thanh Tuyền

 

I/ Đặc điểm tình hình:

- Tổng số CB.GV-CNV hiện nay 2018-2018: 38/29 nữ.

- Tổng số lớp: 14/ 400 em học sinh, trường dạy 2 buổi/ ngày có bán trú

- Trường Tiểu học Thanh Tuyền tọa lạc tại ấp Rạch Kiến, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Có tổng diện tích đất là 10.048,8 m2, được xây dựng gồm 3 dãy phòng học, hình chữ U (Mỗi dãy gồm tầng trệt, tầng 1, tầng 2)

- Diện tích xây dựng:

   Khối phòng học: 1.043,28 m2

  Khối hiệu bộ: 732,63 m2

- Hàng năm số HS đạt trên 400 em/ tổng số: 15 lớp. Trường tiểu học Thanh Tuyền ngày nay được kế thừa và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử.

- Từ năm 1976 đến  năm 1999 trường được mang nhiều tên gọi khác nhau:

Trường PTCS Thanh Tuyền.

Trường tiểu học Thanh Tuyền B.

- Từ năm 2003 đến nay là trường tiểu học Thanh Tuyền. (Căn cứ vào quyết định số 36/2003/QĐ-UB, ngày 16 tháng 04 năm 2003 Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Dầu Tiếng. Về việc thành lập trường tiểu học Thanh Tuyền)

- Trường tiểu học Thanh Tuyền luôn nhận được sự ưu ái và quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các Ban ngành Đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh với sự đoàn kết nổ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB.GV- CNV qua nhiều năm học đến nay,  kiểm tra đối chiếu với 5 tiêu chuẩn quy định, trường tiểu học Thanh Tuyền đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo quyết định 32/2005/BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

II/  Quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

 

1- Từ năm 1976 - 1979 trường PTCS Thanh Tuyền.

Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Nam

Khó khăn:

- Không có giáo viên là người địa phương.

- Nhà trường xây dựng bằng tranh tre, vách đất.

- Năm 1979 trường bị cháy vào mùa hè, cất lại và tiếp tục giảng dạy.

2- Từ năm 1979 - 1981 trường PTCS Thanh Tuyền.

            Ban Giám hiệu:  Hiệu trưởng: Huỳnh Văn Hương

                                       Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liệt

- Nhà trường được xây dựng và lợp tol xi măng, cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu trong giảng dạy.

3- Từ năm học 1981 - 1984  trường PTCS Thanh Tuyền.

            Ban Giám hiệu:   Hiệu trưởng:Lê Văn Long

                                       Phó hiệu trưởng: Phan Hoài Ân

4- Từ năm học 1984 - 1985  trường PTCS Thanh Tuyền.

            Ban Giám hiệu:  Hiệu trưởng: Đỗ Văn Nhiều

                                       Phó hiệu trưởng: Phan Hoài Ân

5Từ năm học 1985 - 1986  trường PTCS Thanh Tuyền.

            Ban Giám hiệu:  Hiệu trưởng: Phan Hoài Ân

                                       Phó hiệu trưởng: Võ Thị Kim Anh

6Từ năm học 1986 - 1987  trường PTCS Thanh Tuyền.

            Ban Giám hiệu:  Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Tài

                                       Phó hiệu trưởng: Nguyễn Tấn Thông ( Cấp 2 môn sử )

7- Từ năm học 1987 - 1988  đến năm học 1991-1992  trường tiểu học Thanh Tuyền B

            Ban Giám hiệu:   Hiệu Trưởng: Nguyễn Tấn Thông

                                           Phó hiệu trưởng cấp 2: Nguyễn Anh Tề (Năm 1992 chuyển về trường cấp2- 3 Thanh Tuyền)

                                           Phó hiệu trưởng cấp 1: Phạm Thị Hồng Mỹ

8- Từ năm học 1992 - 1993  đến năm học 2002- 2003  

Trường tiểu học Thanh Tuyền B

Đổi tên trường: (Từ Năm học 2003-2004 đến năm học 2006-2007)

Trường tiểu học Thanh Tuyền

Ban Giám hiệu:   Hiệu Trưởng: Nguyễn Tấn Thông.

                                          Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Phượng (1992- 2000)  (Chết)

                                          Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỹ Lệ (1994- 1996) (Chuyển vế trường tiểu học An Tây B và An Tây A Huyện Bến Cát)

                                       Phó hiệu trưởng: Hứa Văn Lê ( Năm 2001)

- Nhà trường có 1 điểm chính 4 phân hiệu: Điểm chính tại ấp Rạch Kiến còn lại các phân hiệu như: Phân hiệu Bưng còng, Phân hiệu Suối Cát, Phân hiệu 11A, phân hiệu 11B.

9- Từ năm học 2007- 2008  đến năm học 2017:

Trường tiểu học Thanh Tuyền

Ban Giám hiệu:          Hiệu Trưởng: Lê Văn Sáng  ( Luân chuyển từ trường An Lập – Long Tân đến Thanh Tuyền)

                                                Phó hiệu trưởng, Phụ trách chuyên môn: Hứa Văn Lê

                                                Phó hiệu trưởng, Phụ trách bán trú: Võ Thị Lan  (Bổ nhiệm ngày 02/04/2012)

- Trường tiểu học Thanh Tuyền gồm 1 điểm chính và 2 phân hiệu:

Phân hiệu ấp Suối Cát

Phân hiệu Bưng Còng

Điểm chính: Trường tiểu học Thanh Tuyền  (Ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương)
 

10- Từ năm học 2017 đến nay:

Trường tiểu học Thanh Tuyền

 Ban Giám hiệu:          Hiệu Trưởng: Đỗ Văn Tâm  ( Cán bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Dầu Tiếng đến Thanh Tuyền)

                                    Phó hiệu trưởng, Phụ trách chuyên môn: Hứa Văn Lê

                                    Phó hiệu trưởng, Phụ trách bán trú: Võ Thị Lan  (Bổ nhiệm ngày 02/04/2012)

- Năm học 2007 - 2008 đến năm học 2010 - 2011 Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng mô hình cấp 4 kế thừa từ những năm học trước, nhưng đến thời điểm năm học này CSVC nhà trường đã xuống cấp. Tháng 08 năm 2011 được UBND tỉnh Bình Dương đầu tư xây dựng CSVC mô hình đạt chuẩn quốc gia. ( Gồm:Tầng 1, tầng 2, tầng 3)

Số lượng:  Tất cả 35 phòng, trong đó.

Phòng học: 20

Phòng  hiệu bộ, chức năng, BGH: 15

            Bàn giao giai đoạn 1: 11/08/2011; Nghiệm thu hạn mục công trình đưa vào sử dụng ngày 11/08/2011.

            Bàn giao giai đoạn 2: 29/06/2012 ; Nghiệm thu hạn mục công trình đưa vào sử dụng ngày 09/11/2012

- Năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013 Trường tiểu học Thanh Tuyền. Triển khai dạy 2 buổi/ ngày có bán trú. HS học 2 buổi /ngày đạt 100%, HS bán trú đạt 70%. Đơn vị tự kiểm tra theo Quyết định số 32/QĐ-BGD & ĐT ngày 24/10/2005. Tập thể CB.GV-CNV và Học sinh ra sức phấn đấu thi đua không ngừng, lập nhiều thành tích, chất lượng nâng cao- các hoạt động phong trào thi đua lập nhiều thành tích sôi nổi.

Ngày 21/06/2012 PGD và ĐT huyện Dầu Tiếng Kiểm tra trường chuẩn quốc gia theo Quyết định số 32/QĐ-BGD & ĐT ngày 24/10/2005.

Ngày 05/07/2012 PGD và ĐT huyện Dầu Tiếng Kiểm tra cơ sở vật chất, mua sấm các dụng cụ học sinh, tuyển sinh, thu phí.

Ngày 01/11/2012 đoàn kiểm tra mạng lưới Sở Giáo Dục & Đào tạo Tỉnh Bình Dương kiểm tra Kết luận: Nhà trường có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

Ngày 05/11/2012 huyện kiểm tra – thẩm định đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Ngày12/12/2012 đoàn kiểm tra Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương Kiểm tra trường chuẩn quốc gia theo Quyết định số 32/QĐ-BGD & ĐT ngày 24/10/2005.

Ngày 20-21/12/2012 đoàn kiểm tra Sở Giáo dục tỉnh Bình Dương Kiểm tra thư viện trường học theo quyết định 01/2003 của Bộ GDĐT.

III/ Hiệu Quả:

- Nhà trường hội đủ điều kiện Đạt 5 tiểu chuẩn quy định của BGD&ĐT

- Hiệu quả sau 5 năm đào tạo: Đạt tỉ lệ  90,4%

- Ngày 25/12/2012 Công nhận thư viện đạt tiêu chuẩn 01/2013 của Bộ GDĐT và giấy chứng nhận.

- Ngày 01/01/2013 Quyết định về việc công nhận trường tiểu học Thanh Tuyền, huyện dầu Tiếng đạt chuẩn quốc gia mức độ I và bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

- 8 giờ, ngày 20/03/2013 Trường tiểu học Thanh Tuyền tổ chức Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I (Giai đoạn 2013 – 2018).

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ đón nhận trường chuẩn : 
 

DSC 0084
DSC 0083
DSC 0087
DSC 0089
DSC 0126

           

Tác giả bài viết: Tiểu học Thanh Tuyền

 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 95
  •   Tháng hiện tại 13,948
  •   Tổng lượt truy cập 834,922
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?